I apsis over alteret er malet en såkaldt 'majestas domini', som fremstiller Kristus som verdens herre. Figurerne  bærer forgyldte stukglorier, en detalje som kun er bevaret i relativt få  udsmykninger fra denne periode.

Kristus sidder på en tronstol med højre hånd løftet i velsignelse og en bog i den venstre hånd.  På venstre side ser vi Jomfru Maria  fulgt af en engel samt Markus-løven og  Matthæus-englen. På højre side ser vi Johannes Døberen fulgt af en engel samt Lukas-oksen og Johannes-ørnen.

Fremstillingen - 'majastas domini' - er blandt andet baseret på Johannes Åbenbaring og er et meget vigtigt og udbredt symbol i middelalderen.