Hugget gravsten over Mogens Godske (1502-1571) og hans anden hustru Karine Blome (død 1587). Stenen er aldrig blevet lavet færdig, idet der er tomme pladser, hvor dødsdatoerne skulle stå. Parrets datter, Elizabet, og deres barnebarn, Godske, er også begravet under stenen. Teksten på stenen lyder:

Her er begravet ærlig, velbyrdig mand Mogens Godske. Barnefød på Hørby Gaard den X Dag Novembris. Aar MDII, hvor hand oc døde mz sin kere fru Karine blome oc døde den ___ Dag ___ Aar. Blef her oc begraven begis thøris kere datter Jomfru Elizabet. Mer thøris datter søn Godske Christofersen then 13. marts 1568. Gud gifue thønno en salig opstandelse till ther evige liff.

Mogens Godske var lensmand på Hørbygaard i årene 1526-1571. Godske havde gode forbindelser til Frederik II, som havde givet ham flere forleninger, bl.a. det store Dragsholm hovedlen. I 1565 var hans formue så stor, at han var i stand til at udlåne en stor pengesum til kongen. Godske var i katolsk tid præst i Udby Sogn.

På arkiv.dk kan man se denne tegning af gravstenen

Kirken havde også oprindeligt et epitafium over afdøde medlemmer af familien Godske.