Kistebeslag fra Susanne Christine von Schønbachs kiste omfatter blandt andet figurer, som repræsenterer dyderne klogskab og retfærdighed samt et krucifiks og en basunengel. Man ser også Schønbachs våbenskjold.

Teksten på Susanne Christine von Schønbachs kisteplade lyder:

Her i denne mørke kiste er nedlagt til hvile
de levninger som
den højædle og velbårne
fru Susanne Christina von Schönbach
efterlod sig i døden.

Hvis livs første åndedrag blev taget i Holsten
den 11. juli 1657 i den kendte by Kiel.
Hendes far var den
højædle og fornemme herre
Johan Christoph von Schönbach
Hans Majestæt af Danmark og Norges
tidligere, højtbetroede kansler1 i Holsten.
Hendes mor
den højædle og fornemme
fru Susanne Elisabeth von Brockhausen

Efter Guds faderlige forsyns råd
har hun den 8. februar 1685 giftet sig med meget berømte
Hr. Heinrich von Span af Hørbygaard
Hans kongelige majestæts højt dekorerede admiral og ridder af Dannebrog .

Der manglede ingen af livets lyksaligheder
i dette meget kærlige ægteskab;
kun at døden alt for hurtigt opløste båndet mellem dem.
To forenede hjerter;
efter 10 års ægteskab måtte hun
savne sin salige herre efter hans uønskede død;
en from og overordentlig god far for sine to efterladte børn,
som hun i sit ægteskab blev velsignet af Gud med,
nemlig de højædle og fornemme frøkner
fr. Charlotta Amalia og Henriette von Span
som begge lever endnu

I 28 år har hun levet sit livi den sørgelige enkestand
som en ret enke, der altid satte sin lid til Gud
Og som i alle situationer
bestandigt holdt ved sin gudsfrygt
indtil livets og dødens herre
gav hende en sød og salig død
den 13. december 1722.
Efter at have udstået to års svaghed
at afskære hendes forfængeligheds år og dage
og overflytte hende til det evige livs glæde.
Efter at hun havde gået ustraffet gennem livet
i 65 år, 5 måneder og 2 dage.

Gud give både hende og os alle
at vi med glæde kunne møde til de dødes opstandelse.
Hvil da, o salig sjæl, her i dit sovekammer,
hvor du er evigt fri fra din sorg og jammer.
Her levede du så prisværdigt blandt os,
at hver en indsigtsfuld sjæl vemodigt savner dig.

Lad kun ormene gennembore din hud,
og gøre dit jordiske ler2 og støv til jord igen,
for ren skal du opstå på den sidste dag,
og dit legeme skal ligne en engel.

NOTER:
1) Titel for oprindelig laverestående, senere højtstående, embedsmand tilknyttet et kancelli.
2) Gammelt ord for det afsjælede legeme; de jordiske rester