Dåb

Hvis I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræst Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43) for at aftale, hvornår dåben skal finde sted. Inden dåben mødes I med præsten, som gennemgår dåbsritualet med jer. Hvis I har spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning, kan I få svar på dem her. Navngivning kan ske i forbindelse med dåben, når barnet bliver døbt senest seks måneder efter fødslen.

Større børn og voksne kan også blive døbt i kirken, hvis de ikke er blevet det som små.