Hagested Menighedsråd

Formand og sekretær
Dorte Hovmand
Telefon:  29376540
E-mail: dortehovmand@isoler.dk

Næstformand
Henning Hvass 
Telefon: 40555351
E-mail: hh@hagestedgaard.dk

Kasserer
Anne Ellen Noer
Telefon:  24462170
E-mail: annenoer1101@gmail.com

Kontaktperson
Philip Krogh Frohn
Telefon:  50748334
E-mail: philipkrogh90@gmail.com

Formand for valgbestyrelsen
Bettina Fogelberg Larsen
Telefon: 40749014
E-mail: bettinafogelberg@vsfair.dk

Menigt medlem
Tina Taaftegaard
Telefon: 22366500
E-mail: tina@taaftegaard.dk

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mikkel Vale
E-mail: miva@km.dk
Telefon: 30519943

Kirkeværge for Hagested Sogn er:
Mads Arnold Lorentsen