Gravsten over Peder Reedtz (1531-1607) og hustru Karen Rostrup (ca. 1560-1636). Stenen er aldrig blevet lavet færdig, idet dødsdatoerne mangler. Teksten på gravstenen lyder: 

Her liger begravet ærlig og velbyrdige Peter Reedtz til Hørbygaard. Fød paa Schultendorrp in der Marke Brandenborig, som  døde aar ____ den ____ og hans hustru ærlig og velbyrdige frue Karen Rostrup, som døde aar ____ den ____ Gud give dem en salig opstandelse.

Peder Reedtz var af tysk adelsslægt, men kom til Danmark under den nordiske syvårskrig. Efter krigen var han blandt andet staldmester hos Frederik II, som han fik gode forbindelser til. I 1587 tildeler kongen Peder Reedtz  lensretten på Hørbygaard med løfte om, at lenet skulle blive i Reedtz' slægt efter hans død.