Denne gravramme med plade finder man indsat i væggen i våbenhuset, når man kommer ind i Udby Kirke. Den er til minde om to af kirkens præster; Christen Jacobsen (præst i Udby 1548-1591) og Oluf Christensen (præst i Udby 1681-1717). Hvorfor de to præsters gravminder er endt som en del af samme stykke, ved vi ikke.

Teksten på rammen lyder: Her liger begrafven hæderlig og vellærd mand her Christen Iacobsøn. Sognepræst til Wdby i 43 aar. Døde ao dni (anno domini) 1591 den 12 augusti.

Teksten på fyldningen lyder: Hr Olluf Christensøn som denne kirche tiente i fem og tredve aar sit lefnets løb her ente. Hans aske som hvert aar i sygdoms kleme var, nu graven giemer vel og himlene siælen har. Døde den 29. april anno 1717 i sit alders 65. aar.