Hans Seidelin

Kancelliembedsmand Hans Seidelin (1665-1740) ejede Hagestedgaard i perioden 1730-40, og blev begravet i sakristiet, som dengang var indrettet som kapel. Hans ornamenterede mindetavle hænger nu i tårnets sydvæg. Teksten lyder:

Hans , herre  til Hagested Gaard, konferens-, etats, justits- og kancelliraad samt direktør over postamtet, født i Helsingöer 14. maj 1665, gift med sin første, nu salige frue, Drude Margaretha Claus datter, som efterlod sig een søn og een datter, dernæst gift med Helena Margaretha Munch, som døde uden livsarvinger. Skænkede 4000 kr. til onsdagsprædiken i St. Nicolaj kirke, døde mæt af ære, fornøjet af dage 19. jan. 1740, 74 aar, 8 mrd. og 5 dage gammel.