Bisættelse og begravelse

Når et menneske dør, skal begravelsesmyndigheden – det vil sige sognepræsten – have besked inden for to dage.

Mange mennesker kontakter en bedemand, som kan hjælpe til med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet og den kirkelige handling, hvis man ønsker en sådan.

Man kan enten selv kontakte præsten eller få hjælp af bedemanden og aftale dato og tid for bisættelsen eller begravelsen. Inden selve den kirkelige handling mødes præsten gerne med de pårørende for at aftale salmer og lignende.

Har man spørgsmål vedrørende gravsted, kan man kontakte graveren:
Hagested Kirke: Jørgen Hansen på telefon 20717435.
Hørby Kirke: Helle Jensen på telefon 23118507.
Udby Kirke: Carsten Olsen på telefon 59461012.

Spørgsmål? Kontakt sognepræst Mikkel Vale på miva@km.dk eller 30519943.