Udby-Hørby pastorats præsteliste

Udby Sogn
15xx Peder Nielsen
15xx Erik Nielsen
15xx Mogens Godske
15xx Niels
1548-1591 Christen Jacobsen

1608-xxxx  Adam Mikkelsen
1634-xxxx  Erik Jespersen Othonianus
1640-1654 Frederik Jespersen Forle
1654-1681 Jens Olufsen Trane
1681-1717 Oluf Christiansen 

1717-1749 Jens Pedersen Jessen
1749-1764 Peder Christopher Svendsen Stenersen
1764-1786 Frederik Samuelsen Steenloos
1787-1791 Peder Schaarup
1792-1835 Johan Kattrup af Hylke

1835-1855 Hans Peter Christian Koch
1855-1866 Carl Ferdinand Emil Engel
1866-1875 Christopher Nyrop
1875-1890 Hans Dons Langballe
1890-1906 Johan Georg Korn

1907-1926 Folkvard Godofred Fenger
1927-1928 Niels Herman Christensen
1928-1937 Niels Johannes Østergaard Nøjgaard

1959: Udby og Hørby sammenlægges til ét pastorat
1937-1975 Axel Peter Sonne Dam
1975-1979 Viggo Würtz-Jørgensen
1980-1995 Mogens Brandt Clausen
1996-2004 Anita Torp Esbjørn

2004-2012 Jakob Ulrik Hansen
2012-2013 Jan Grønborg
2013-              Mikkel Vale