Tuse Næs Folkekirkeskov

Alle er velkomne til at gå en tur i Tuse Næs Folkekirkeskov. Der er plantet mange træer, men de er fortsat så små, at området mest er præget af overdrevslignende natur.

Formålet med kirkeskoven er, at den med tiden:
1) skal bruges til udendørs kirkelige aktiviteter; gudstjenester, vielser, begravelser og samtaler.
2) kommer til at bidrage til den grønne omstilling med Co2-reduktion og øget biodiversitet.
3) kan blive et nærrekreativt naturområde til glæde for alle.

Regler for færdel i Tuse Næs Folkekirkeskov
1) Hunde skal føres i snor. Man skal samle op efter sin hund.
2) Man må ikke ride eller have hest med i Tuse Næs Folkekirkeskov.
3) Man må ikke knække grene af træer og buske.
4) Man må ikke tænde bål.
5) Man må ikke smide affald.


Overdrev med Udby Kirke i baggrunden. Juni 2023.


Kirkejorden blomstrer første gang. Juni 2022.


Produktionsholdet bag 'Giv os naturen tilbage' på besøg. Maj 2022.
Udsendelserne kan findes på dr.dk


Kirkejorden plantes til. November 2021.


Kirkejorden plantes til. November 2021.


Landets biskopper på besøg. April 2021.


Udby Kirkes jord.

Processen omkring kirkejorden

    • 20. oktober 2020: Menighedsrådet havde inviteret til åbent møde om kirkejorden. Der blev fremlagt et konkret forslag til udformningen, som blandt andet indeholdt stier, skovrejsning, eng og overdrev, æblelund og kirsebærtræer.
    • 28. maj 2021: Menighedsrådet holdt orienteringsmøde om omlægningen af kirkejorden. Omtrent 60-70 interesserede var mødt op. Besøg af Frank Erichsen og tv-produktionsholdet bag ”Giv os natur".

    • November 2021: Gudstjeneste, hvor de første 100 træer efterfølgende blev plantet. 

    • Forår 2022: Overdervsdelen sås til med egnede blomster.

    • August 2022: Fyraftensarrangement på kirkejorden med bålmad og naturløb for børnene.