Øverst ved korbuen er indsat en tværbjælke med træfigurer. I midten ses et stort krucifiks fra cirka 1250. På hver side ses henholdsvis Jomfru Maria og Johannes Døberen samt 11 apostelfigurer alle fra begyndelsen af 1500-tallet.

Følgende apostle kan identificeres: Andreas med kors og bog, Johannes med kalk, Peter med nøgle, Bartolomæus med kniv, Mattias med økse, Jacob den ældre med hat og vandrestav, Thomas med spyd og muligvis Paulus med resterne af et sværdhæfte.