Charlotte Seidelin (1685-1744)

Gift med Hans Seidelin (1695-1752), som var ejer af Hagestedgaard 1740-1748. Teksten  på ligkistepladen lyder:

Herunder Forventer Opstandelsen
Til Udödelighed oc Uforanderlighed
Det som var Dödelig oc Foranderlig
Hos Den
Fordum Höyædle oc Velbyrdige
nu hos Gud Salige Frue
Fru Charlotte Seidelin
Föd Sÿling
Hun blev föd udi Kiøbenhavn
den 29. January Aar 1685
Kom i Ægteskab den 27. Oktobris Aar 1734
med Höyædle og Velbyrdige
Hans Seidelin
till Hagestedgaard
Kongl: Mayst. Etats- og JustitsRaad
Assessor i Höyeste Rett oc Secreterer i det Danske Cancellie.
Levede med Hannem paa 10de Aar udi i et kiørlig og Fornöyelig Ægteskab
Uden Livs Arvinger
Forlod Verden den 22. February Aar 1744 udi i Hendes Alders 59 Aar oc 24 Dage
oc
Efterlod Bemeldte Hendes Dybtsörgende Mand
udi Een stor Bedrövelse
over Een saa Umistelig og Ulignelig Ægte-Fælle
Farvel Afdöde Siæl
her ligger Du i giemme
Indtil dit Stöv oc Jord til
Ære reyser sig,
De Efterlevende Dig aldrig Kand forglemme.
Opmundtres ved din Dÿd paa Vey til Himmerig
Din Höy-bedröved Mand har tabt sin Jordisk Krone
Familien sin Frÿd, Den Fattige sin haand
Kort sagt: I Livet var Du Een Prisværdig Kone
Derfor begrædes det saa hastig löste Baand