Frederick Fris (1553-1586)

Ejer af Hagestedgaard 1570-1586. Teksten på ligkisteplade lyder:

Her leger begrafven erlig och welbirdig mand Fredrick Fris til Hagested som wor fød paa Ørlunde udi Find aar 1553 och wor hans alder tre och tredve aar och er nu hend sofvet hvos Heren udi dette aar 1586 den 13. dag ianuari. Gud onde hanem met alle kristne en gledelig opstandelse.