Johanna Werchmester (1673-1707)

Gift med ejer af Hagestedgaard 1709-1712, Oluf Bornemann. Teksten på ligkistepladen lyder:

Udi denne Kiste Hviler den Welecte og Velbyrdige frue JOHANNA WERCHMESTER til Hagested  og Nöragergaarde som er Barnföd i Aalborg d 29. Marts 1673, faderen Er den Ecte og Velviise(?) HERMAN WERCHMESTER Borgmester i Aalborg udi Aalborg. Moderen var den Edle og Höifornemme MAREN de HEMMER. Anno 1703 kom hun i Egtesckab med Veledle og Velbaarne OLUF BORNEMAN til Hagested og Nöragergaarde. Hans Kongt. Mayst. CancellieRaad og Landsdommer udi Siælland og Möen, avlet(?) udi sit Egtesckab 2 de Sönner HENRICH og HERMANN. Döde Anno 1707 d 29. May udi i Alders 36te Aar og 2 Maaneder.