Gravkrypten under Hørby Kirke

Under det oprindelige kapel findes en muret gravkrypt, som blev etableret af lensmand Peder Reedtz i årene mellem 1589 og 1607. Krypten blev genåbnet i forbindelse med en restaurering af kirken i 1978, og man fandt otte meget ødelagte kister dernede tilhørende to familier:

Henrik Span (1634-94) og hans hustru Susanne Christine Schønbach (ca. 1657-1722) samt deres datter Charlotta Amalia Span (ca. 1687-1729) 

Peder Reedtz (1531-1607) og hans hustru Karen Rostrup (ca. 1560-1636) samt deres søn Frederik Reedtz (1586-1659) og hans to hustruer Birgitte Brahe Stensdatter (1591-1627) og Sophie Høeg (1588-1653).

Der er intet tilbage af kirsterne, men i sakristiet kan man se beslag og ligkisteplader fra familien Spans kister.