Gravminder

I gammel tid var det almindeligt, at fine folk blev begravet inde i selve kirken for på den måde at være ‘tættere på Gud’. De fik ofte lavet eksklusive gravminder, som fortalte om den afdøde; for mændenes vedkommende ofte om deres titler og bedrifter og for kvindernes om deres familie og fromhed. De gravminder, der findes i Hagested Kirke er over ejere eller ægtefolk til ejere af Hagestedgaard:

Epitafium i tårnet:
Hans Seidelin - den ældre (1665-1740)

Likisteplader i våbenhuset:
Charlotte Seidelin (1686-1744)
Fredrick Fris (1553-1586)
Johanna Werchmester (1673-1709)
Hans Seidelin - den yngre (1695-1752)