Prædikestol

Prædikestolen er formentlig lavet i årene omkring 1650-60. Stilen kaldes ’bruskbarok’, hvilket henviser til de ’ørebrusklignende’, organiske udskæringer, som blev brugt meget på blandt andet kirkeinventaret i årene 1630-70.

På prædikestolen er malet våbner for familierne Thott (tv) og Podebusk (th). Ursula Podebusk var enke efter Knud Thott og ejede Hagestedgaard 1704-1709. De udskårne figurer forestiller apostle og evangelister. Fra venstre og rundt ses: En apostel men uden særlige kendetegn, evangelisten Johannes med en kalk, Peter med en nøgle og Lukas med en okse. Der har formentlig været yderligere fire figurer. Over prædikestolen hænger en ’himmel’, som er fra begyndelsen af 1600-tallet.