Udstilling af kistebeslag fra krypten

I det oprindelige sakristi finder man en samling af kistebeslag og -plader, som har smykket familien Spans kister, som stod i gravkrypten under det oprindelige kapel. Desuden kan man se en kårde, som har tilhørt admiral Henrik Span.

Admiral Henrik Span (1634-94)
Susanne Christina von Schønbach (1657-1722)
Charlotta Amalia Span (ca. 1686-1729)