I det søndre våbenhus står denne mindetavle over Jens Olufson Trane, som var præst i Udby Kirke 1654-1681. Teksten lyder:

Her hviler xxxx og vellærde mand
nu salig i Gud
Hr. Jens Olufson Trane
barnefødt i Colding i 1619 kaldet fra
Vordingb(org) Skole hid til Wdbye(Udby) prædikestol
Avlede i sit første og andet
ægteskab med sine hustruer Sara
Hansd(atter) og Karen Jørgensd(atter) 4 sønner
og 8 døtre og efter sin tro og skikkelig
76 aar kirke tjeneste
salig i Gud hensov 1. epiph*
1681 Gud give ham en glædelig
opstandelse
Hans velbemelte sidste hustrue lod
denne gravsten bekoste kirken
til prydelse og sin gode husbond
til en kærlig efterminde
anno 1682
Saadan var denne mand i al sit liv og lære
at hver hans gode navn i graven maa ære.

* Første søndag efter helligtrekonger