Epitafium over pastor Lauritz Gottfred Weile. Teksten lyder:

Epitafium over Hr. Laur. Gottf. Weile
Fød d. 9. dec. 1709

Blev præst til menigheden 1736
Gift 1st gang 1737 med
Jomfru C. Lyngbye som døde 1658
Gift atter 1759 med jomfru A. A. Holm
Provst 1774
Døde d. 22. febr. 1782, gl. 72 A, 2 M, 13 D

Arbeidsom for sin hiord
Hengiven til sin Gud
Var dene dydens ven
Al synds alvorlig hader
Hver alder, stand og kiøn
Hans ære breder ud
For thronen nu han staaer
Belønet af al Fader