Hagested Kirkes smukke altertavle er fra årene omkring 1515-1525. Man ved ikke, hvilket værksted der står bag, men det formentlig det samme, som har lavet altertavlen i Nørre Asmindrup Kirke.

I midten ses korsfæstelsen; Jesus midt mellem de to røvere. Neden for korsene ses henholdsvis Jomfru Maria og Johannes Døberen. 

Altertavlens to fløje viser scener fra Jesu’ lidelseshistorie:

 

Jesus fremstilles for Pilatus


Venstre fløj, øverst: Jesus føres frem for Pilatus.  Kristus har langt hår og kort fuldskæg, han er tornekronet; iklædt kjortel, barfodet. Pilatus vasker sine hænder, hjulpet af to tjenere.


Venstre fløj, nederst: Jesus bærer korset mod Golgata. Simon fra Kyrene løfter med; Ductor og endnu en soldat trækker og slår Jesus fremad, bag dem står en tredje. Scenen overværes af Jomfru Maria og Johannes samt en soldat.

Jesus lægges i graven


Højre fløj, øverst: Jesus lægges i sarkofagen af Josef fra Arimatæa, formentlig ham der står foran sarkofagen, og Nikodemus, hjulpet af endnu en mand. Bag dem står Jomfru Maria med foldede hænder, Johannes samt Maria Magdalene, med stort hovedtøj og salvekrukke, og de to andre Maria’er.

Jesus står op fra de døde


Højre fløj, nederst: Opstandelsen. Den opstandne Jesus stiger ud af sarkofagen; han er iklædt lændeklæde og en flagrende kappe, der lader sidesåret synligt; højre hånd er løftet velsignende, venstre holder en stav med korsfane. Fire vagter ligger eller sidder sovende omkring sarkofagen.

Altertavlens ’fodstykke’ viser Jesus og hans apostle. Set fra venstre side:

Ukendt apostel samt apostlene Filip og Thomas


Uidentificeret apostel med lanse, Filip med patriarkalkors og Thomas med vinkel.

Apostlene Andreas, Paulus og Peter


Andreas med kors, Paulus med sværd og Peter med nøgle.

Jesus


Jesus

Apostlene Johannes, Bartolomæus og Jacob den ældre


Johannes med kalk, Bartolomæus med kniv og Jacob den ældre i pilgrimsdragt og med stav.

Apostlene Matthæus, måske Matthias og Simon


Matthæus med bog, Matthias (?) med økse og Simon med sav.

Kilde: Nationalmuseet, database over Danmarks middelalderlige altertavler