Prædikestolen er fra 1613. Malerierne dog noget yngre; nemlig fra 1842. 

Malerierne forestiller de fire evangelister; hver med et bibelcitat under. De udskårne kvindeskikkelser, der afskiller prædikestolens 'fag' skal måske forestille dyder som tro og håb. Adam Michelsøn - præst i Udby Kirke, da prædikestolen blev lavet, har fået et fint minde skåret ind i mellem billederne af Matthæus og Lukas. 

   Prædikestolen i Udby Kirke