Udby Kirke har to klokker, som stadig er i brug.  En fra 1593 med en diameter på 75 cm, og en fra 1739 på 104 cm i diameter. Den store klokke er støbt af Laurentz Strahlborn i Lübeck. Den har ingraveret denne tekst på den ene side:

Mig til Guds Lov og Pris med Ære klang at stemme,
lod Caspar Bartholin dend gode Doctor fremme
samt ædle Søskende Gud dem det lønne skal
i Himlens Ære Kor med Glæders Tusind Tal
Pastor H. Oluf Christiansen (1685)

Denne tekst på den anden side:
Da jeg af skæbne fik en revne og lyden tabte
mig Liv og Lyd Cancelliraad bragte
at jeg nu lydelig med Glæde høres kan
Gud derfor Ære ske  ham tak den gode Mand
Pastor Jens Jessen (1734)

Fra kirkeklokke til kanon
I 1528 måtte Udby Kirke aflevere en klokke som såkaldt klokkeskat. De middelalderlige klokker var lavet af malm, som egnede sig til kanoner. Derfor krævede kongen, at 2/3 af alle landets klokker skulle beslaglægges og støbes om til kanoner. Det blev til i alt 470 tons klokkemalm.

Klokker og graver Otte Henrik Bendtsen fra dengang, der blev ringet med håndkraft.

Ringeregler og hilsner fra fortiden