Hørby Kirkes altertavle forestiller julenat i Bethlehem. Den er skabt af Arne Haugen Sørensen og sat op i 2007.

Kirken gamle altertavle fra 1595 kan ses i tårnrummet. I midten ses et krusifiks fra cirka 1400-1550.  Muligvis oprindeligt et processionskrusifiks. Påmalet er våbner for slægterne Peder Reedtz og Karen Rostrup, som ligger begravet i kirken.

På arkiv.dk kan man se dette billede af Hørby Kirke, inden den nye altertavle blev hængt op samt kirkens gamle altertavle.