Fødsel

Senest 14 hverdage efter, at dit barn er blevet født, skal fødslen registreres, så barnet kan få en fødselsattest og et CPR-nummer. Hvis der har medvirket en jordemoder ved fødslen, foretager jordemoderen fødselsanmeldelsen. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, er det dit ansvar som forælder at anmelde fødslen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 hverdage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed over jeres barn. Erklæringen skal sendes elektronisk med digital signatur.

Navngivning

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Hvis barnet bliver døbt senest seks måneder efter fødslen, kan navngivningen finde sted ved dåben. Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I ansøge om navngivning elektronisk med digital signatur. Ansøgningen skal sendes til det sogn, hvor moderen bor – også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken. Når navngivningen er på plads, modtager forældrene en fødsels- og navneattest.