Hørby Kirke

Vejkirke
Hørby Kirke er vejkirke og derfor åben alle dage i tidsrummet 07.00-19.00. Dog kan der være begrænset adgang i forbindelse med kirkelige handlinger.

Hørby Kirkes historie
Hørby Kirke (skib og kor) bliver bygget i 1100-tallet, hvor den formentlig som mange andre steder afløste en kirke bygget i træ. Kirkens skib var med sine 118 m2 det suverænt største i forhold til andre kirker rundt om Isefjorden. I 1200-1250 finder kirkens første større ombygning sted - måske som følge af en brand. Her bliver koret udvidet til dobbelt størrelse.

Sakristiet (kirkens ”pengeskab”) og det søndre våbenhus bliver opført omkring 1350-1450, og kirken får kamtakkede gavle. Omkring 1500 bliver tårnet opført, og bjælkeloftet bliver erstattet af det hvælvede loft. Ligeledes bliver det nordre våbenhus bliver opført - måske med kornloft til tiendekornet. Omkring 1600 kommer kirkens seneste tilbygning til, idet lensmand Peder Reedtz opfører et gravkapel til sig selv og sin familie på kirkens sydside.

Indendøre sker der også forandringer. I 1800 bliver et stort pulpitur bygget ind i kirkeskibets vestlige ende. Herfra kunne herskabet overvære gudstjenesten. Pulpituret bliver pillet ned igen omkring 1928 for at gøre plads til et nyt orgel. I 1858 indretter familien Grevenkop-Castenskjold familiekapel i sakristiet, og det oprindelige kapel bliver til saktisti.

Under en restaurering i 1978 finder man en muret gravkrypt under det oprindelige kapel. Kister med famlierne Reedtz' og Spans medlemmer stod dernede.

Altertavle
Døbefont
Gravkrypt
Gravminder
Kirkebænke
Kirkeklokker
Kirkens døre
Krucifiks og træfigurer
Malerier
Prædikestol
Præsteliste
Udstilling med kistebeslag

Kirkegårdsvedtægter for Hørby Kirke