Vielse og velsignelse

Vielse
For at blive viet i folkekirken skal den ene eller begge parter være medlem af folkekirken. Når I har overvejet, hvornår I vil giftes, skal I kontakte sognepræsten for at aftale dato og klokkeslæt for vielsen.

Tidligst tre måneder før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest hos den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Prøvelsesattesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres til sognepræsten. Hvis den ene af jer eller I begge ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal ansøgning foregå elektronisk med digital signatur. Inden vielsen mødes I med præsten for at gennemgå vielsens forløb, fortælle lidt om jer selv, aftale salmer og tale om eventuelle musikønsker. Til vielsen skal der – ud over brudeparret og præsten – være mindst to vidner til stede.

Kirkelig velsignelse
Efter en borgerlig vielse kan et ægtepar få en kirkelig velsignelse i kirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken.

I skal henvende jer til sognepræsten for at aftale dato og klokkeslæt for vielsen. Tidligst tre måneder før viel for at aftale dato og tid for velsignelsen og for en samtale inden den kirkelige handling.

Spørgsmål: Kontakt sognepræst Mikkel Vale på miva@km.dk eller 30519943.