Prædikestolen i Hørby Kirke er fra 1617, og man mener, at det er Anders Nielsen Hatts værksted i Roskilde, der har lavet den. Af illustrationer ses blandt andet opstandelsesscenen samt de fire evangelister: Mattæus med englen, Markus med løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen.

Den latinske tekst øverst på stolen lyder i den danske oversættelse: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det! (Luk. 11, 28)

I opgangspanelet er malet Frederik Reedtz' og Birgitte Brahes våbenskjold.